Vyriausiojo buhalterio vaidmuo įmonėje

Vyr. buhalterio pareigos ypatingos. Tai profesija, reikalaujanti specifinių žinių ir vertinama ne tik įmonės vadovo, bet ir valstybinių institucijų. Vyr. buhalteris negali būti aplaidus, neatidus, neišmanus ar nenuovokus. Koks gi yra vyr. buhalterio vaidmuo ir pareigos įmonėje?

Remiantis Buhalterinės apskaitos įstatymu, vyriausiasis buhalteris atsakingas už įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, buhalterinių įrašų teisingumą, savalaikį ir teisingą apskaitos dokumentų surašymą ir juose esančių duomenų tikrumą, už ūkinių operacijų teisėtumą. Kitaip tariant, vyr. buhalteris privalo organizuoti įmonės ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti ekonomišką įmonės išteklių naudojimą, užtikrinti įmonės nuosavybės saugumą ir vadovauti įmonės buhalterijos darbuotojams.

Dažniausiai didelėse įmonėse dirba vyriausiasis buhalteris ir vienas ar keli buhalteriai arba apskaitininkai. Pastarieji rūpinasi kasdienėmis operacijomis ir dokumentų suvedimu, o vyr. buhalteriui tenka atsakomybė už veiklos kontrolę, duomenų teisingumą, ataskaitų finansinėms institucijoms teikimą, biudžetą ir atstovavimą įmonei.

Tačiau mažos ir vidutinės įmonės, kuriose atliekama pakankamai daug operacijų, bet per mažai, kad reikėtų samdyti nuosavą vyr. buhalterį, verčiau renkasi kitos įmonės teikiamas vyriausiojo buhalterio paslaugas. Toks samdomas profesionalus ir patyręs vyr. buhalteris atlieka visas svarbiausias užduotis: tikrina ir sistemina duomenis, atlieka buhalterines prievoles, skaičiuoja atlyginimus, ruošia ataskaitas bei pažymas ir kt.