Apleistos buhalterijos tvarkymas

Nors buhalterija – vienas esminių sraigtelių įmonės mechanizme, neretai jai skiriama per mažai dėmesio, o kartais ji apskritai apleidžiama. Dažnai mažos ir vidutinės įmonės buhalteriją prisimena tik metams pasibaigus, kai reikia pateikti deklaracijas VMI. Ką tuomet daryti? Išeitis – buhalterinės apskaitos įmonių siūloma paslauga apleistos buhalterijos tvarkymas.

Neišsigąskite žodžio „apleista“. Buhalterija tokia tapo, jei buvo vedama nenuosekliai, jei neparengtos metinės finansinės ataskaitos, o atsakingi darbuotojai nežino, kokie pagrindiniai finansiniai įmonės rodikliai. Apleidus buhalteriją galima visus metus nepastebėti skolininkų, kurie laikui bėgant gali bankrutuoti, o įmonė dėl to prarasti pinigų.

Kam skirtas apleistos buhalterijos tvarkymas?

  • Įmonėms, ilgą laiką nevedusioms buhalterinės apskaitos.
  • Įmonėms, kurių už buhalterinę apskaitą atsakingi darbuotojai (ne)planuotai išėjo nebaigę ruošti ataskaitų.
  • Įmonėms, įtariančioms, kad jų buhalterinė apskaita vedama klaidingai arba atmestinai.

Pasirinkus apleistos buhalterijos tvarkymą įmonei suteikiamos šios paslaugos:

  • Suvedami pirminiai dokumentai, užregistruojamos visos per tą laikotarpį atliktos ūkinės ir finansinės operacijos;
  • Patikrinami anksčiau suvesti duomenys, aptinkamos ir ištaisomos klaidos;
  • Apskaičiuojami arba iš naujo suskaičiuojami mokesčiai;
  • Parengiamos finansinės ataskaitos;
  • Atitinkamoms valstybinėms institucijoms pateikiamos deklaracijos ir ataskaitos;
  • Apleista įmonės buhalterija tvarkoma remiantis tam tikro ataskaitinio laikotarpio Lietuvos Respublikos teisės aktais, verslo apskaitos standartais ir numatyta mokestine sistema.